Home Android

Android

Chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm về lập trình android

React Native – Bài 3: Sử dụng Nox giả lập để...

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn setup editor để lập trình React Native. Mình nghĩ là ai cũng có thể làm xong các...

React Native – Bài 2: Giới thiệu và hướng dẫn setup...

Bài 2 - React Native - Giới thiệu và hướng dẫn setup công cụ hỗ trợ lập trình React Native Ở bài trước, mình đã hướng...

React Native -Bài 1: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập...

Bài 1 - React Native - Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Android bằng React Native React Native là gì? React Native được phát...

React native – Chatbox realtime with firebase

React Native - Chatbox realtime with firebase