Home Custom Android Mod Android

Mod Android

Hướng dẫn mod Android

Hướng dẫn mod đồng hồ ra giữa cho MIUI 8

Chỉ với vài thao tác đơn giản bạn có thể biến status bar của MIUI 8 trông giống ios với đồng hồ ra giữa,...