React native – Chatbox realtime with firebase

React Native - Chatbox realtime with firebase 

Rom Miui 7.6.8 dev for Lenovo A6010

Review Miui 7.6.8 dev for Lenovo A6010 Link rom: here

How to flash stock rom Oppo Joy R1001

Trên đây là video hướng cách flash lại rom gốc hay stock rom cho Oppo Joy R1001